Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem
Barbora Cirklová – akrylka.cz shromažďuje, zpracovává, používá Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“). Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem údajů je Barbora Cirklová se sídlem Pražská 480, Písek, 397 01 . IČO: 88830276

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?
Identifikační a kontaktní údaje, které jsme obdržely s Vaší objednávkou.:

  • Jméno, příjmení
  • Adresa
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IČO ( pokud bylo uvedeno)
  • Dále zpracováváme pro propagační účely a především pro zasílání e-mailové korespondence.

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?
Barbora Cirklová – akrylka.cz získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od koncového zákazníka, který své údaje poskytl při své objednávce u Barbory Cirklové.

Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami?
Nesdílíme.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?
Barbora Cirklová – akrylka.cz za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů využívá IT bezpečnostní systémy. Barbora Cirklová – akrylka.cz udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?
Barbora Cirklová – akrylka.cz uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny.

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?
Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů právo na omezení zpracování osobních údajů právo na vymazání osobních údajů právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). Dotazy a kontakty Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte na emailové adrese cirklova.b@gmail.com.

Změny těchto zásad
Je možné, že se tyto zásady Barbora Cirklová – akrylka.cz rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách www.akrylka.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů.

Děkuji moc za přečtení a zaslání souhlasu se zpracováním těchto údajů!

S pozdravem, Barbora Cirklová

Ke dni: 14.09.2020